Impresszum

 

A vizainfo.hu honlapot a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. működteti.

 

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 97.
Képviselő: Könnyid László, vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-041364
Adószám: 10356113-2-41
Telefon: +36 1 488 8700
E-mail: info@mtu.gov.hu

 

 

Jogi nyilatkozat

 

 

A honlap használata

 

1. A vizainfo.hu honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

2. A honlapon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt. A honlapon elérhetővé tett tartalom, valamint a linkek segítségével elérhető egyes szolgáltatások esetében (pl. szálláshelykezelő szoftverek) az adott oldal szerkesztője minősül szolgáltatónak, ezekkel kapcsolatban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli.

3. A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

4. Szerzői jogvédelem

4.1. A honlapon és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak.
4.2. A honlapon keresztül elérhető linkek esetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

5. A honlap használatának feltételei

5.1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a honlap egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
5.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

6. Felelősség a szolgáltatásért

6.1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. törekszik a honlapon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.
6.2. A honlapon található linkek segítségével elérhető más honlapokon található információkat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
6.3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem garantálja a honlapon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

7. Jogkövetkezmények

7.1 A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt – jogi lépéseket.
7.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Budapest, 2021. május 27.