Szálláshelyek

2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

Minden szálláshely-szolgáltatónak legkésőbb 2021. szeptember 1-jétől rendelkeznie kell olyan szálláshelykezelő szoftverrel és okmányolvasóval, amely a VIZA rendszer számára történő, szálláshelyenkénti adattovábbításra képes. A beolvasott adatok titkosított továbbítása csak jóváhagyott szálláshelykezelő szoftveren keresztül teljesíthető. A szálláshely-szolgáltató a vendég jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó részén keresztül köteles rögzíteni. Azokat az adatokat, amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni, vagy hibásan olvassa le, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverében. Az adatokat a szálláshelykezelő szoftverbe integrált tárhely feladó modul továbbítja a VIZA rendszerbe.


A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével az alábbi adatokat rögzíti a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen. 

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • anyja születési családi és utóneve;

a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai (14. életévét betöltött vendég esetén).

 

A felsorolt adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.


Továbbá az alábbi adatokat is rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben:

 • a szálláshely-szolgáltatás címe;
 • a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja.

Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az okmány nem tartalmaz.


Azokat az adatokat:

 • amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni,
 • vagy hibásan olvas le

a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben.


A szálláshely-szolgáltatók által használt eszközök és a VIZA rendszer a beolvasott okmányok képét nem tárolhatja.


A hatályos törvények szerint Magyarországon életkortól függetlenül, minden polgárnak kötelezően kell rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), tehát már az újszülötteknek is. A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybe vevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybe vevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő 14. életévét betöltött vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.


Vendég jelenléte nélküli adatrögzítés

A szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a vendége számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.

A vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról. Az ellenőrzés megtörténhet a vendég érkezése előtt is, akár egy videóhívás, akár az egyezőséget bizonyító digitális kép útján.

Szálláshelykezelő szoftverek csatlakozása

A szálláshely-szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk használt szálláshelykezelő szoftver megfeleljen a VIZA rendszerbe történő adatküldés feltételeinek. Bővebb információért érdeklődjön jelenlegi szoftver szolgáltatójánál. A jóváhagyott szálláshelykezelő szoftverekről ITT olvashat.

Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak a szálláshelykezelő szoftver, és az okmányolvasó szolgáltatójának útmutatásai alapján el kell végeznie szoftverének és okmányolvasójának konfigurációját annak érdekében, hogy a szálláshelykezelő szoftver és a VIZA rendszer közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrejöhessen.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató VIZA adatszolgáltatásra képes, tehát erre vonatkozó igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftvert és ahhoz megfelelően illesztett okmányolvasó eszközt használ, a jogszabályi kötelezettségének megfelelő adatszolgáltatás technikailag megvalósulhat. A rendszeres adatszolgáltatás teljesítésének folyamatos ellenőrizhetőségéről a szálláshelykezelő szoftver szolgáltatója tud felvilágosítást adni.

Adattovábbítás

Minden szálláshely-szolgáltatónak rendelkeznie kell olyan szálláshelykezelő szoftverrel és okmányolvasóval, amely a VIZA rendszer számára történő, szálláshelyenként titkosított módon történő adattovábbításra képes. Az adattovábbításhoz igazolással rendelkező szoftverekről bővebben ITT olvashat.

A szálláshelykezelő szoftver a vendégek beolvasott személyes adatainak titkosított módon történő továbbítását a szálláshelykezelő szoftverbe integrált tárhely feladó modulon keresztül teljesíti. A szálláshely-szolgáltató a vendég jogszabályban meghatározott adatait a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó részén keresztül köteles rögzíteni.

A Kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt, a nyaralóhajó-szálláshely tekintetében a kikötő fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A VIZA rendszer számára történő adattovábbítást a szálláshely-szolgáltatók tekintetében az illetékes kereskedelmi hatóság ellenőrzi. A rendszerhez való csatlakozás 2021. január 1-jével kezdhető meg, a kötelező adattovábbítás 2021. szeptember 1-jével kezdődik.

Szoftverek

A szálláshelyeken kizárólag olyan szálláshelykezelő szoftver használható, amely a VIZA rendszer számára megfelelő titkosítási eljárással, adatok továbbítására alkalmas.

A szálláshely-szolgáltató a tárhely feladó modullal kiegészített szálláshelykezelő szoftverrel küldi be a vendégek jogszabályban rögzített személyes adatait a VIZA rendszerbe.

 

 

A viza rendszer számára történő adattovábbításra konfigurált,
az MTÜ által kiállított igazolással rendelkező szoftverek

 

Gyártó vagy forgalmazó neve Szoftver neve és verziószáma Honlap
7Hills IT Kft. 7H NTAK Connector forgalmazó weboldala
7x24 Central Hostel, Budapest, Hungary PBPMS 8.2.1 forgalmazó weboldala
Árpád Híd Ingatlan Kft. FIG TREE HOTEL MANAGEMENT SYSTEM 7.0 forgalmazó weboldala
Bit Soft HU Kft. BTS2VIZA forgalmazó weboldala
Chrome-Soft Kft. Hotelgram forgalmazó weboldala
Com-Passz Kft. Visual Hotel forgalmazó weboldala
CTS Informatika Kft. CTS Szálláshely Nyilvántartó forgalmazó weboldala
Digithotel Online Foglalás Kft. Digithotel.hu forgalmazó weboldala
EleniSoft Hungary Kft. EleniSoft PMS forgalmazó weboldala
FLEXYS Számítástechnikai Rendszerház Kft. Flexys Front-Office forgalmazó weboldala
GAP Solutions Kft. RoomSoft forgalmazó weboldala
GTSG Kft. GTSG HOTEL forgalmazó weboldala
GUBSE AG SIHOT.PMS forgalmazó weboldala
HC DELTA KFT. EOSNTAK_v1.0 forgalmazó weboldala
Hospitality and Retail Systems Kft. HRS VISA EXPORT Portal (Fidelio) forgalmazó weboldala
Hospitality and Retail Systems Kft. HRS VISA EXPORT Portal (Opera) forgalmazó weboldala
Hospitality and Retail Systems Kft. HRS VISA EXPORT Portal (Opera Cloud) forgalmazó weboldala
HostWare Kft. HostWare FRO Szállodai front office programcsomag forgalmazó weboldala
Hotelsystem Kft. Hotelsystem forgalmazó weboldala
Infor (Österreich) GmbH Infor HMS forgalmazó weboldala
Maistro Kft. Maistro PMS forgalmazó weboldala
OFIMATICA TSS S.L. OFIHOTEL forgalmazó weboldala
Profit-X Kft. JPMS for Joomla forgalmazó weboldala
r3server.com Kft. R3SERVER-H forgalmazó weboldala
Rhino Computer Kft. Rhino Szálloda forgalmazó weboldala
The Pass Kft. SabeeApp forgalmazó weboldala
TMRW Kft. TMRW PMS forgalmazó weboldala
Using kft. eRecepcios V2.0 forgalmazó weboldala

Okmányolvasók

Az okmányolvasó egy olyan eszköz, amellyel a 2016. évi CLVI. törvényben kötelezett szálláshely-szolgáltató, a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhleyszolgáltató által biztosított tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyre történő továbbítás céljából, az azonosításra alkalmas okmányokról gépi úton leolvassa. Személyes adatok kezelése

A VIZA rendszer kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a személyes adatokat a szálláshely-szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon titkosító kulcsok segítségével titkosította. A jogszabály az adattitkosítási eljárás biztosítására kulcsszolgáltatóként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki. 

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN A 14. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT VENDÉGEKNEK BE KELL MUTATNIUK SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS OKMÁNYUKAT:

„az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon – felhívásra – bemutatni”.


A VIZA rendszer számára történő adatrögzítésben és adattovábbításban a szálláshely-szolgáltató a vendég személyes adatainak adatkezelője, az MTÜ pedig a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

A szálláshely-szolgáltató adatkezelési tájékoztatója

A szálláshely-szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján köteles adatkezelési tájékoztatóval rendelkezni, hiszen a vendégeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelet alapján egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI:

 • az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei, a képviseletre jogosult kiléte és elérhetőségei; amennyiben van adatvédelmi tisztviselő, neve és elérhetőségei;
 • arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a személyes adatok kezelése jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele;
 • az adatok rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség megnevezése;
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következményei (mi történik, ha a vendég nem hajlandó megadni a személyes adatait);
 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezelés jogalapja(i);
 • a kezelt személyes adatok köre;
 • a személyes adatok tárolásának ideje (adatkezelési célokra lebontva eltérő lehet az egyes személyes adatok tárolási és archiválási ideje);
 • az adatkezelés címzettjei, igénybe vett adatfeldolgozók köre (azok a cégek, akik valamilyen módon részt vesznek a személyes adatok feldolgozásában adatkezelő megbízásából, pl. könyvelő cég, foglalási rendszert vagy szálláshelykezelő szoftvert üzemeltető cég neve és elérhetőségeik);
 • az érintett (vendég) jogai (hozzáférés, helyesbítés, törlés, hozzájárulás visszavonása, az adatkezelés korlátozása, az adatkezelés elleni tiltakozás és az adathordozhatóság, azok esetleges korlátozásának esetei, panaszbenyújtás joga az adatkezeléssel szemben a felügyeleti hatósághoz (NAIH elérhetőségei), jogorvoslati lehetőségek, így az érintett lakóhelye szerinti, vagy az adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz fordulás joga;
 • adatbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatás, milyen szervezési és technikai intézkedéseket tesz az adatkezelő annak érdekében, hogy garantálja az általa kezelt személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Kérjük, hogy adatkezelési tájékoztató készítéséhez kérje a szakmai szerveztek, illetve adatkezeléssel foglalkozó szakember, szakjogász segítségét!

A VIZA rendszert üzemeltető Magyar Turisztikai Ügynökség, vagyis a turisztikai tárhelyszolgáltató, a rendszerbe érkező adatok tekintetében a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója

Ebben a minőségében:

 1. a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus tv. és az e § szerinti műveleteket végezheti
 2. biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak
 3. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy alkalmazottai a vendégadatokhoz nem férhetnek hozzá
 4. a szálláshely-szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe
 5. az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a szálláshely-szolgáltatót abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit
 6. segíti a szálláshely-szolgáltatót – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében
 7. az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban a szálláshely-szolgáltató rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő.

Letölthető dokumentumok

Az alábbiakban található letölthető dokumentumok segítséget nyújtanak a vendégek tájékoztatásához, hiszen érkezéskor minden vendégnek – életkortól és állampolgárságtól függetlenül – személyazonosító okmányt kell bemutatnia. Javasoljuk, hogy a tájékoztatót jól látható helyre függessze ki a recepción, az érkeztetés helyszínén. Szintén javasoljuk, hogy a vendégek számára a foglalási felületeken, a honlapokon, a foglalási visszaigazolásban vagy akár érkezés előtt önálló e-mailben is küldjék meg az úti okmányok kötelező bemutatásáról szóló tájékoztatót.

  PDF (A4) PDF (A3) PDF (A4) DOC
Magyar Szálláshelyen kifüggeszthető Szálláshelyen kifüggeszthető Vendégeknek kiküldhető Vendégeknek kiküldhető
English For the use of accomodation For the use of accomodation Information for guests Information for guests
Čeština Informace o povinném zaznamenávání osobních údajů Informace o povinném zaznamenávání osobních údajů Informování hosta Informování hosta
Français Informations relatives à l’enregistrement obligatoire des données à caractère personnel Informations relatives à l’enregistrement obligatoire des données à caractère personnel Information des clients Information des clients
Polski Informacja o obowiązkowym rejestrowaniu danych osobowych Informacja o obowiązkowym rejestrowaniu danych osobowych Informacja dla gościa Informacja dla gościa
Deutsch Information über die verbindliche Erfassung von persönlichen Daten Information über die verbindliche Erfassung von persönlichen Daten Information für gäste Information für gäste
Italiano Informazioni sulla registrazione obbligatoria dei dati personali Informazioni sulla registrazione obbligatoria dei dati personali Informativa per gli ospiti Informativa per gli ospiti
Русский Информация об обязательной регистрации персональных данных Информация об обязательной регистрации персональных данных Информирование клиентов об обязательной регистрации персональных данных Информирование клиентов об обязательной регистрации персональных данных
Română Informații privind înregistrarea obligatorie a datelor personale Informații privind înregistrarea obligatorie a datelor personale Informarea turiștilor Informarea turiștilor
Slovenčina Informácie o povinnom zaznamenávaní osobných údajov Informácie o povinnom zaznamenávaní osobných údajov Informovanie hosťa Informovanie hosťa
Українська Інформація про обов’язкову реєстрацію персональних даних Інформація про обов’язкову реєстрацію персональних даних Інформація для гостей про обов’язкову реєстрацію персональних даних Інформація для гостей про обов’язкову реєстрацію персональних даних